Vergoedingen

  1. Home
  2. Vergoedingen

Vergoedingen

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Uw fysiotherapeut kan door een rechtstreekse verbinding met alle verzekeraars uw polisgegevens controleren en u voorlichten over uw mogelijkheden. Zo weet u altijd bij aanvang van uw behandeling hoe u vergoeding geregeld is. Daarnaast adviseren wij ook altijd zelf contact met uw verzekeraar op te nemen.

Het is mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed.

Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u jaarlijks vóór 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen.

Hoe wordt fysiotherapie vergoed?

Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden! Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering.

Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Fysiotherapie voor volwassenen

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

Klik op de lijst chronische indicaties fysiotherapie om te zien om welke aandoeningen het gaat.

Fysiotherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Alle behandelingen die eventueel daarna nog nodig zijn, zullen door de ouders zelf moeten worden betaald. Als zij voldoende aanvullend verzekerd zijn, worden de kosten vanuit die verzekering vergoed.

Eigen risico

Fysiotherapie welke vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed (dat is meestal het geval), valt niét onder het eigen risico. Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet. In 2023 is het verplichte eigen risico €385,00

De eerste zorgaanspraken die in 2023 vanuit de basisverzekering vergoed worden, komen ten laste van dat eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg (bijvoorbeeld medicijnen of een ziekenhuisopname). Het gaat dus om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.

Bent u op zoek naar een aanvullende zorgverzekering voor Fysiotherapie? Vergelijk voorwaarden en premies van verschillende zorgverzekeraars in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, dan rekenen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen. De praktijk declareert de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor vergoeding van fysiotherapie bij hun zorgverzekeraar, brengen wij eigen tarieven in rekening: