Tarieven

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. De praktijk declareert de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Voor patiënten die niet-verzekerd zijn voor vergoeding van fysiotherapie bij hun zorgverzekeraar, brengen wij eigen tarieven in rekening (deze tarieven zijn hoger dan welke vergoed worden door de zorgverzekeraars):

Behandeling fysiotherapie : € 43,00
Behandeling manuele therapie : € 53,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult : € 66,00
Behandeling fysiotherapie aan huis : € 64,00
Intake, onderzoek en screening : € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing : € 61,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis : € 82,00