Fysiotraining

Fysiotraining is een vervolgtraject voor mensen die een fysiotherapeutische behandeling hebben afgerond. Het doel is het belastingsniveau te behouden c.q. verder te verhogen. Wanneer na fysiotherapeutische behandeling de klacht verdwenen is, is er vaak toch nog een risico dat de klachten weer terugkeren. De fysiotraining bevordert het herstel van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid als vervolg op fysiotherapie.

Ook mensen die niet direct een fysiotherapeutische behandeling nodig hebben, of deze elders reeds gehad hebben en hun belastbaarheid willen of moeten verhogen, hebben baat bij de fysiotraining.

Voor mensen die de drempel naar een fitnesscentrum te groot vinden en er ook niet toe komen om een huiswerk oefenprogramma vol te houden, is de fysiotraining een goed alternatief. Er wordt geoefend in kleine groepen (5 tot 10 personen).

De begeleiding van de Fysiotraining wordt gedaan door Brigitte Mooij en Merijn Schepers.

Brigitte Mooij

sportfysiotherapeut, arbeidsfysiotherapeut, echografie, parkinsonnet

Merijn Schepers

fysiotherapeut, manueel therapeut