Echografie

Onze praktijk beschikt over de mogelijkheid om echografisch onderzoek te doen. Iedereen kent het gebruik van de echografie bij zwangeren en bij het onderzoek van bijvoorbeeld de onderbuik of het hart. Het onderzoek van spieren, pezen, slijmbeurzen,zenuwen etc. met echo is minder bekend.

Echografie in de fysiotherapie streeft naar uitbreiding van de objectiviteit, de betrouwbaarheid en de validiteit van het fysiotherapeutisch onderzoek en evaluatieproces.

Het in beeld brengen van aandoeningen c.q. het uitsluiten daarvan, bepaalt de keuzes in de therapie t.a.v. het behandelplan en/of verwijsbeleid. Echografie maakt bovendien herstelprocessen meetbaar en inzichtelijk.

Wat is echografie?

Simpel gezegd is echografie het afbeelden van structuren binnen het lichaam door het uitzenden van geluidsgolven en het teruggekaatste (echo) geluid om te zetten in videobeelden. De fysiotherapeut kijkt naar de pezen, kapsels, gewrichten, zenuwen, botten en spieren, die afgebeeld worden in verschillende gradaties van grijs-zwart tinten. Dit verschil ontstaat door de verschillende weefsels in het lichaam met allen een verschillende weerstand.

Wat heeft echografie te bieden?

Musculoskeletal ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnamen en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden.

Wat zijn de toepassingen van de echografie?

Echografie passen wij toe bij het onderzoek naar aandoeningen van spieren, pezen, zenuwen, slijmbeurzen, gewrichtsbanden, kraakbeen, menisci, kapsels en soms botten. Hieronder ziet u een aantal toepassingsgebieden van de echografie met de aandoeningen:

Spieren………………..(scheuren, littekens, kalkneerslag)
Pezen…………………..(scheuren, degeneratie, kalkneerslag)
Slijmbeurzen………..(ontstekingen, vochtcollectie, kalkneerslag)
Gewrichtsbanden…(scheuren, verdikkingen)
Kapsels……………….(ontstekingen, scheuren, verdikkingen)
Kraakbeen…………..(schade, defecten, dikte)
Meniscus…………….(oppervlakkige scheuren, cystes)
Botten…………………(losse botfragmentjes, breukjes, indeukingen, groeischijven)
Zenuwen……………..(ligging in tunnels bijvoorbeeld bij de carpale tunnel)

calcificatie van (m.supraspinatus) pees

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende aandoening van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart.
Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten. De echografie is een beeldvormende techniek die in de dagelijkse praktijk een goede aanwinst blijkt te zijn voor zowel diagnostiek als therapie van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Echografie kan, mits deskundig uitgevoerd, de (sport) arts / specialist en de patiënt waardevolle informatie verschaffen die van belang zijn voor het juist behandelen van blessures.

Brigitte Mooij

sportfysiotherapeut, arbeidsfysiotherapeut, echografie, parkinsonnet