Klachtenregeling

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat u uw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet u de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. U kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met u de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor uw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over uw klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 / e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kunt u binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover u klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.