!
!
compressiekousen

Compressiekousen: herstelbevorderend of slechts goede marketing?

Hardlopers hebben geen baat bij het dragen van compressiekousen. Tenminste, op spierniveau vonden Zweedse onderzoekers geen voordelen vergeleken met hardlopen met normale sokken. De zuurstofvoorziening van de m. tibialis anterior was tijdens en na het hardlopen mét compressiekousen minder dan na hardlopen zonder strakke kousen. Daarnaast bleek het myoglobinegehalte in het bloed – een maat voor spierschade – hoger te zijn na hardlopen met compressiekousen.

 

Loopband

In deze studie liepen twintig gezonde hardlopers tweemaal tien kilometer op een loopband: één keer met en één keer zonder compressiekousen. De wetenschappers bepaalden vóór, tijdens en na het hardlopen de bloeddruk, de intramusculaire druk, de zuurstofvoorziening en het myoglobinegehalte in het bloed. Er zat minimaal vier dagen tussen de twee sessies en de helft van de lopers begon met de sessie zonder compressiekousen, terwijl de andere helft de eerste tien kilometer mét compressiekousen liep.

 

Zuurstofvoorziening

De zuurstofvoorzieningsindex – een maat voor de hoeveelheid zuurstof in het bloed – bleek tijdens het hardlopen gemiddeld elf procent lager als de hardlopers compressiekousen droegen. De onderzoekers bepaalden de zuurstofvoorziening met infrarood spectometrie door twee detectoren vier centimeter uit elkaar op de huid direct bovenop de m. tibialis anterior vast te plakken.

 

Intramusculaire druk
 
Met een sensor onderhuids ín de spier bepaalden de onderzoekers de intramusculaire druk: die bleek bij het dragen van compressiekousen ongeveer een derde hoger dan met gewone sokken. Elke vijf minuten zetten de hardlopers hun voeten zo'n vijf tot vijftien seconden op de zijkant van de loopband, zodat de meting niet gehinderd werd door beweging.
 
 
Spierschade
 
Ook één van de meest belangrijkste argumenten in de marketing van compressiekleding – het verminderen van spierschade – wordt volgens de auteurs door dit onderzoek onderuitgehaald. Het myoglobinegehalte in het bloed bleek na het dragen van compressiekousen namelijk zelfs hoger dan na hardlopen zonder strakke kousen. En hoe hoger het myoglobinegehalte in de spier, hoe meer spierschade. Om dit gehalte te bepalen analyseerden de onderzoekers het bloed dat ze binnen tien minuten na het einde van de tien kilometerloop afnamen.
 
 
Tegenstrijdig
 
Deze resultaten staan lijnrecht tegenover twee studies die een verbeterde zuurstofvoorziening van de kuitspieren aantoonden bij het gebruik van compressiekousen. De wetenschappers vermoeden dat de discrepantie ontstaat doordat het voorste compartiment – waarin de m. tibialis anterior ligt – door zijn anatomische ligging niet kan uitzetten. Het achterste compartiment – dat onder meer de kuitspieren omvat – kan dat wel, waardoor de verhoogde druk van de compressiekousen daar mogelijk niet leidt tot een verminderde zuurstofvoorziening van de kuitspieren. De auteurs melden echter dat er ook meerdere onderzoeken zijn die de resultaten van deze studie bevestigen en concluderen dat de circulatie in de benen van gezonde hardlopers niet verbetert tijdens of na het dragen van compressiekousen.
 
 
Geen verschillen
 
Qua bloeddruk vóór of na de loop vonden de onderzoeker geen verschillen tussen het wél of niet dragen van de compressiekousen. Ook vonden de onderzoekers geen verschillen tussen mannen en vrouwen. In deze studie participeerden tien vrouwen en tien mannen van 22 tot 35 jaar (mediaan 27) met een bodymass index tussen 17 en 26 (mediaan 22). Voor beide sessies volgden ze een identiek protocol: twee minuten liggen, inbrengen drukmeter ín de spier en plaatsen infrarooddetectoren, één minuut staan op de loopband, vijf minuten warming up op 8 km/u, dan tien kilometer rennen op hetzelfde eigen gekozen tempo tussen 10 en 12 km/u, één minuut staan op de loopband, vijf minuten liggen en tot slot verwijderden de onderzoekers de meetapparatuur.
 
 
PEDro-score
 
Methodologische kwaliteit volgens vakreferent: redelijk (PEDro score 5/10)
 
 
Broninformatie
 
Rennerfelt K, Lindorsson S, Brisby H, [et al.]. Effects of exercise compression stockings on anterior muscle compartment pressure and oxygenation during running: a randomized crossover trial conducted in healthy recreational runners. Sports Medicine 2019 May 15. [Epub ahead of print]