open-sollicitatie

Vacatures en stages

 

De Praktijk Prins Hendrikstraat wordt overstelpt  door aanvragen met betrekking tot vacatures, werkervaringsprojecten en stages. Vanwege dit grote aantal moeten wij helaas het merendeel afwijzen. Het is goed om te weten dat wij desondanks altijd open staan voor sollicitaties. 

 

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.

 

Stages

De Praktijk Prins Hendrikstraat is een organisatie met een dynamisch, vernieuwend perspectief. Een stagiaire kan veel betekenen voor onze organisatie en andersom. Met veel expertise en enthousiasme zal een stagiaire de optimale mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen binnen onze praktijk. 

Wij vragen van een stagiaire een pro-actieve attitude en een bereidheid mensen te motiveren en te stimuleren om een actieve levensstijl aan te nemen. Het willen coachen en begeleiden van mensen zit in je DNA. Je wilt mensen op hun gemak stellen en helpen met een (zorg)vraag. De dynamiek in onze praktijk is groot; je kunt makkelijk op veranderingen inspringen en kan meegaan in innovaties. Je komt zelf met vernieuwingen of voorstellen daarvoor. 

Wij begeleiden je in het stellen, nastreven en evalueren van leerdoelen. Wij verwachten van jou de bereidheid tijdens de stageperiode een activiteit uit te voeren op één van de volgende terreinen:

  • ontwikkelen richtlijn of protocol
  • ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
  • verbeteren van de dienstverlening
  • verbeteren van de mogelijkheden voor fysiotherapeutische zorg
  • verhogen van de effectiviteit en efficiency van behandelingen
  • vergroten van de tevredenheid van patiënten, verwijzers en andere belanghebbenden

Interesse? Mail ons jouw sollicitatie naar een stageplek en geeft aan welke bovengenoemde activiteit je bij voorkeur uit wilt voeren en waarom.